3
2
1

Tuyển sinh ngành điều dưỡng trường Đại học Thành Đông

20/06/2016

Trường Đại học Thành Đông thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy ngành Điều dưỡng năm 2016. Thời gian đào tạo 4 năm cấp bằng Đại học chính quy. Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến 400 sinh viên. Chỉ tiêu các ngành và phương thức tuyển sinh cụ thể như sau: 1. Chi […]

Thông báo tuyển sinh trường Đại học Thành Đông năm 2015

16/06/2016

Năm 2015, trường Đại học Thành Đông được phép của Bộ GD&ĐT về thực hiện Đề án tuyển sinh riêng theo thông báo số 7614/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 31/12/2014 của Bộ Giáo dục-Đào tạo về việc phê duyệt đề án tự chủ tuyển sinh năm 2015, trường Đại học Thành Đông thông báo tuyển sinh trong cả […]