Trường Đại học Thành Đông thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy ngành Điều dưỡng năm 2016. Thời gian đào tạo 4 năm cấp bằng Đại học chính quy. Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến 400 sinh viên. Chỉ tiêu các ngành và phương thức tuyển sinh cụ thể như sau:

1. Chi tiêu các đối tưọng xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng chính qui

– Các đối tuợng xét tuyển thẳng theo khoăn 2 Điều 7 Qui chế tuyển sinh Đại học cao đẵng chỉnh qui:

Tiêu chí xét tuyển: theo Qui chế tuyển sinh Đại học cao đẳng chính qui của BỘGD&ĐT

Tuyển sinh điều dưỡng đại học Thành Đông

–  Xét tuyển đối với học sinh đã hoàn thành chương trình dự bị đại học lại các trường dự bị dãn lộc, trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc:

Tiêu chi xét tuyển: theo Qui chế tuyển sinh Đại học cao dẳng chính qui của BỘGD&ĐT

Chỉ tiêu tuyển: Chỉ tiêu xét tuyển đại học chính quy Thành Đông không vượt quá 50% tổng chi tiêu chính qui tuyển sinh mới của trường. Nếu số lượng học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu, nhà trường sẽ xét tuyển theo kết quả học tập năm học dự bị đại học

2. Thời gian tuyển sinh, hình thức tuyển sinh và môn xét tuyển, thỉ tuyển

a. Đại học, cao đẳng chính qui: xét tuyển dựa trên điểm kỳ thi THPT Quốc gia theo qui định của Bộ GD&ĐT

– Tổ hợp môn xét tuyền Toán, Hóa học, Sinh học (Môn chinh: Sinh học)

– Thời gian xét tuyển: theo lịch của Bộ GD&ĐT

b. Đại học liên thông chính qui và VLVH:

– Hình thức tuyển sinh: thi tuyển

– Thời gian thi tuyển (dự kiến): 20-21/8/2016

Mọi thông tin chi tiết thí sinh có thể liên hệ theo địa chỉ:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG
Trụ sở chính: Phường Tứ Minh – Thành phố Hải Dương – Hải dương

ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ: VĂN PHÒNG TUYỂN SINH BÁCH KHOA
Địa chỉ: Số 62 Đường Lê Thanh Nghị, Phường Bách Khoa, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04.8582.1797  –  Tư vấn tuyển sinh: 0966.112.155 –  Fax: 04.3540.0925
Email: tuyensinhdhthanhdong@gmail.com  –  Website: www.truongdaihocthanhdong.edu.vn