3
2
1

Mở ngành Điều dưỡng hệ đại học trường Đại học Thành Đông

20/06/2016

Hiện nay, nhân lực ngành điều dưỡng đang thiếu rất nhiều tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Chính vì vậy, nhằm đào tạo ra đội ngũ điều dưỡng viên chất lượng cao, Trường Đại học Thành Đông xin Bộ GD&ĐT mở ngành Điều dưỡng hệ đại học chính quy. Sinh viên được học […]

Tuyển sinh ngành điều dưỡng trường Đại học Thành Đông

20/06/2016

Trường Đại học Thành Đông thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy ngành Điều dưỡng năm 2016. Thời gian đào tạo 4 năm cấp bằng Đại học chính quy. Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến 400 sinh viên. Chỉ tiêu các ngành và phương thức tuyển sinh cụ thể như sau: 1. Chi […]

Quyết định đào tạo ngành Luật kinh tế trường Đại học Thành Đông

16/06/2016

Với quy mô ngày càng phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo và thu hút được lượng sinh viên theo học ngày càng đông. Trường Đại học Thành Đông đã được Bộ GD&ĐT ra quyết định số 5768/QĐ-BGDĐT về việc giao cho trường Đại học Thành Đông đào tạo trình độ đại học ngành […]

Thông báo tuyển sinh trường Đại học Thành Đông năm 2015

16/06/2016

Năm 2015, trường Đại học Thành Đông được phép của Bộ GD&ĐT về thực hiện Đề án tuyển sinh riêng theo thông báo số 7614/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 31/12/2014 của Bộ Giáo dục-Đào tạo về việc phê duyệt đề án tự chủ tuyển sinh năm 2015, trường Đại học Thành Đông thông báo tuyển sinh trong cả […]

Đề án mở chuyên ngành đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh

16/06/2016

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Thành Đông đã và đang đầu tư phát triển các chuyên ngành đào tạo mà xã hội có nhu cầu cao và cần thiết trong quá trình phát triển và hội nhập. Việc thực hiện chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh là một […]

Quyết định quy chế đào tạo Thạc sĩ trường Đại học Thành Đông

14/05/2016

Căn cứ vào quyết định số 1489/QĐ -TTg ngày 17/09/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Thành Đông. Căn cứ quyết định số 3419/QĐ-BGDĐT ngày 07/09/2015 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo về việc giao cho Trường Đại học Thành Đông đào tạo trình độ thạc […]