Căn cứ vào quyết định số 1489/QĐ -TTg ngày 17/09/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Thành Đông.
Căn cứ quyết định số 3419/QĐ-BGDĐT ngày 07/09/2015 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo về việc giao cho Trường Đại học Thành Đông đào tạo trình độ thạc sỹ.
Trường Đại học Thành Đông thông báo quy chế đào tạo Thạc sĩ được Bộ giáo dục cho phép. Chi tiết quy chế tại file đính kèm.

 

quyet-dinh-dao-tao-thac-si-dh-thanh-dong-01

Quy chế đào tạo Thạc sĩ Trường Đại học Thành Đông tại đây!