Với quy mô ngày càng phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo và thu hút được lượng sinh viên theo học ngày càng đông. Trường Đại học Thành Đông đã được Bộ GD&ĐT ra quyết định số 5768/QĐ-BGDĐT về việc giao cho trường Đại học Thành Đông đào tạo trình độ đại học ngành Luật kinh tế, mã số: 52380107 kể từ ngày 24/11/2015. Hiện tại Khoa Luật ngành Luật kinh tế Trường Đại học Thành Đông có cơ sở đào tạo tại Hà Nội tiện cho các em sinh viên học tập và sinh hoạt.

Quyết định đào tạo ngành Luật kinh tế trường Đại học Thành Đông

Quyết định đào tạo ngành Luật kinh tế trường Đại học Thành Đông