Hiện nay, nhân lực ngành điều dưỡng đang thiếu rất nhiều tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Chính vì vậy, nhằm đào tạo ra đội ngũ điều dưỡng viên chất lượng cao, Trường Đại học Thành Đông xin Bộ GD&ĐT mở ngành Điều dưỡng hệ đại học chính quy. Sinh viên được học tập, nghiên cứu và thực hành trong môi trường chuyên nghiệp, được thực tập trong các bệnh viện lớn trực thuộc Bộ Y tế.

Mở ngành đào tạo điều dưỡng trường đại học Thành Đông

Trường Đại học Thành Đông đang xây dựng đề án mở ngành Điều dưỡng để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Trường Đại học Thành Đông tự tin sẽ là một trong những trường đi đầu trong công tác đào tạo và tuyển sinh Điều dưỡng viên hệ đại học chính quy.

Xem năng lực của cơ sở đào tạo tại đây

Xem chương trình giáo dục đào tạo tại đây