Trường Đại học Thành Đông với quan niệm “Sinh viên chính là thương hiệu của nhà trường” đã xây dựng đội ngũ giảng viên chất lượng cao với trên 90% có trình độ trên đại học, trong đó có trên 70% có trình độ Tiến sỹ, GS, PGS.

Tại trường Đại học Thành Đông, đội ngũ giảng viên có trình độ cao, có phương pháp giảng dạy tiên tiến sẽ giúp cho sinh viên nắm vững những kiến thức khoa học hiện đại, vận dụng sáng tạo nhưng kiến thức tiếp thu được vào điều kiện cụ thể của sản xuất. 

Đội ngũ giảng viên Trường Đại học Thành Đông

 

TT

Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại

Chức danh khoa học, năm phong;

Chuyên ngành đào tạo

Năm, nơi tham gia giảng dạy

  1 Phạm Thị Mỹ Dung

Sinh 1948

GS, 2002

Tiến sĩ

TC-NH ĐH Thành Đông
    2 Lê Văn Ái

Sinh 1948

PGS, 1996 TC-NH ĐH Thành Đông
    3 Lê Hoàng Nga

Sinh 1960

PGS, 2002

TS, 1997

TC – NH ĐH Thành Đông
    4 Nguyễn Thị Vòng

Sinh 1954

PGS, 2002

Tiến sĩ, 1992

Quản lý đất đai ĐH Thành Đông
    5 Nguyễn Huy Oánh

Sinh 1949

PGS, 2004

Tiến sĩ,1996

Việt Nam

Kinh tế ĐH Thành Đông
    6 Nguyễn Văn Hùng

Sinh 1949

PGS, 2006 Kinh tế

Xây dựng

ĐH Thành Đông
    7 Phan Hữu Thư

Sinh 1955

PGS, 2006

Việt Nam

Luật kinh tế ĐH Thành Đông
    8 Nguyễn Thị Phước Nhuận

Sinh 1948

PGS, 1991

Tiến sĩ, Nga

KT Nông nghiệp ĐH Thành Đông
    9 Lê Văn Hùng

Sinh 1955

PGS, 2002

Việt Nam

Chuyên khoa 2

Quản lý nhà nước

ĐH Thành Đông
  10 Phạm Bá Nhất

Sinh 1948

PGS, 2004

Tiến sĩ,1996

Y học

Chăm sóc sức khoẻ sinh sản

ĐH Thành Đông
  11 Nguyễn Đỗ Huy

Sinh 1965

PGS, 2013

Tiến sĩ,2006

Y học,

Dinh dưỡng, Điều dưỡng nhi

ĐH Thành Đông
  12 Ngô Trí Long

Sinh 1945

PGS, 1992

Việt Nam

TC – NH ĐH Thành Đông
  13 Chu Tiến Quang

Sinh 1954

PGS, 2013

Việt Nam

TC – NH ĐH Thành Đông
  14 Hoa Hữu Lân

Sinh 1952

PGS, 2004

Việt Nam

TC – NH ĐH Thành Đông
  15 Mai Quốc Chánh

Sinh 1946

PGS, 2002 Kinh tế

TC – NH

ĐH Thành Đông
  16 Dương Thùy Liễu Tiến sĩ, VN Kinh tế

TC-NH

ĐH Thành Đông
  17 Trần Thị Thanh Hồng

Sinh 1959

TS, 2005

Việt Nam

Kinh tế

TC-NH

ĐH Thành Đông
  18 Vũ Đức Long

Sinh 1954

Tiến sĩ,1995

Nga

Luật Quốc tế ĐH Thành Đông
  19 Đinh Văn Đãn

Sinh 1952

Tiến sĩ,2002

Việt Nam

Kinh tế và QTDN ĐH Thành Đông
  20 Ngô Văn Hải

Sinh 1953

Tiến sĩ,1996

Việt Nam

Kinh tế ĐH Thành Đông
  21 Lê Thế Hoàng

Sinh 1951

Tiến sĩ,1995

Việt Nam

Kinh tế ĐH Thành Đông
  22 Hoàng Bằng An

Sinh 1952

Tiến sĩ,2009

Việt Nam

Kinh tế

Quản trị kinh doanh

ĐH Thành Đông
  23 Nguyễn Thị Hoa Lý

Sinh 1955

Tiến sĩ, 1994

Việt Nam

Kinh tế

Môi trường

Nông nghiệp

ĐH Thành Đông
  24 Dương Thị Thanh Mai

Sinh 1954

Tiến sĩ,1997

Việt Nam

Luật học

 

 

ĐH Thành Đông
  25 Lê Hồng Sơn

Sinh 1955

Tiến sĩ,1994

Nga

Luật học ĐH Thành Đông
  26 Đỗ Thị Ngọc Tuyết

Sinh 1959

Tiến sĩ,2005

Việt Nam

Luật kinh tế ĐH Thành Đông
  27 Nguyễn Tiến Mạnh

Sinh 1953

Tiến sĩ,1989 Kinh tế

Quản trị kinh doanh

ĐH Thành Đông
  28 Nguyễn Công Doanh

Sinh 1954

Tiến sĩ,2011 Y học cổ truyền,

Phục hồi chức năng

ĐH Thành Đông
  29 Đào Thị Bích Hoà

Sinh 1953

Tiến sĩ,1996

Việt Nam

TC – NH ĐH Thành Đông
  30 Từ Thị Xuyến

Sinh 1954

Tiến sĩ,2001

Việt Nam

TC – NH ĐH Thành Đông
  31 Hoàng Thị Liễu

Sinh 1951

Tiến sĩ,1994

Việt Nam

TC – NH ĐH Thành Đông
  32 Đỗ Đình Xuân,

sinh 1952

Tiến sĩ,2003

Việt Nam

Y học

Điều Dưỡng

ĐH Thành Đông
  33 Vũ Minh Phượng

sinh 1958

Thạc sỹ, 2004

Việt Nam

Y học

Điều Dưỡng

ĐH Thành Đông
  34 Phan Thị Dung

sinh 1958

Thạc sỹ, 2013

Việt Nam

Y học

Điều Dưỡng

ĐH Thành Đông
  35 Nguyễn Văn Tạo

Sinh 1954

Thạc sĩ,

2006

Quản lý

giáo dục

ĐH Thành Đông
  36 Nguyễn Xuân Tiến

Sinh 1952

Thạc sĩ,

1997

Kinh tế ĐH Thành Đông
  37 Nguyễn Văn Minh

Sinh 1984

Thạc sĩ,

2012

Tài chính –Ngân hàng ĐH Thành Đông
  38 Nguyễn Thị Thu

Sinh 1984

Thạc sĩ,

2010

Kinh tế ĐH Thành Đông
  39 Lê Quang Minh

Sinh 1986

Thạc sĩ,2014

Australia

Kinh tế ĐH Thành Đông
  40 Phạm Bá Nhất

Sinh 1955

PGS năm 2004,

Tiến sỹ

1996

Y khoa,

Y khoa

ĐH Thành Đông
  41 Jun Ablba

Sinh 1969

Thạc sĩ Tiếng Anh ĐH Thành Đông
  42 Hà Thị Thảo

Sinh 1987

Thạc sĩ,

2014

Toán ĐH Thành Đông
  43 Phạm Thị Nguyệt

Sinh 1984

Thạc sĩ,

2011

Quản lý

đất đai

ĐH Thành Đông
  44 Phạm Thu Thuận

Sinh 1981

Thạc sĩ,

2015

Công nghệ thông tin ĐH Thành Đông
  45 Ngô Thị Huyền

Sinh 1989

Thạc sĩ,

2013

Điều dưỡng ĐH Thành Đông
  46 Tidy David

Sinh 1957

Cử nhân,

2008

Tiếng

Anh

ĐH Thành Đông
  47 Nguyễn Thị Thuý Hằng

Sinh 1988

Cử nhân,

2010

Quản trị

kinh doanh

ĐH Thành Đông
  48 Phạm Thị Trang

Sinh 1986

Cử nhân,

2008

Công nghệ thông tin ĐH Thành Đông
  49 Cà Ngọc Chung

Sinh 1981

Cử nhân,

2005

Toán học ĐH Thành Đông
  50 Đinh Xuân Hà

Sinh 1985

Cử nhân,

2008

Quản trị

kinh doanh

ĐH Thành Đông
  51 Nguyễn Thị Thu Trang

Sinh 1991

Cử nhân,

2014

Kế toán ĐH Thành Đông
  52 Nguyễn Thị Nhung

Sinh 1991

Cử nhân,

2013

Tiếng Anh ĐH Thành Đông
  53 Bùi Văn Tú

Sinh 1986

Cử nhân,

2012

TD – Thể thao ĐH Thành Đông
  54 Phạm Thị Thu

Sinh 1988

Cử nhân,

2010

Kế toán ĐH Thành Đông
  55 Hoàng Văn Biên

Sinh 1988

Kỹ sư,

2012

Xây dựng ĐH Thành Đông
  56 Hoàng Thị Lợi

Sinh 1957

Cử nhân,

1996

Kế toán ĐH Thành Đông
  57 Lê Minh Tân

Sinh 1984

Cử nhân,

2013

Quản trị

kinh doanh

ĐH Thành Đông
  58 Lê Thu Thuỷ

Sinh 1986

Cử nhân,

2009

Quản trị

kinh doanh

ĐH Thành Đông
  59 Bùi Thị Ánh Phương

Sinh 1980

Cử nhân,

2006

Thông tin

thư viện

ĐH Thành Đông
  60 Nguyễn Minh Tuấn

Sinh 1980

Cử nhân,

2009

Công nghệ thông tin ĐH Thành Đông
  61 Lê Anh Tuấn

Sinh 1980

Cử nhân Quản trị

kinh doanh

ĐH Thành Đông
  62 Ngô Văn Trường

Sinh 1993

Cử nhân,

2015

Điều dưỡng ĐH Thành Đông
  63 Ngô Văn Trị

Sinh 1984

Cử nhân,

2005

Điều dưỡng ĐH Thành Đông
  64 Lê Ngọc Anh

Sinh 1990

Cử nhân,

2015

Điều dưỡng ĐH Thành Đông
  65 Nguyễn Văn Hưng

Sinh 1992

Cử nhân,

2014

Điều dưỡng ĐH Thành Đông
  66 Trần Huy Toàn

Sinh 1987

Cử nhân,

2013

Điều dưỡng ĐH Thành Đông

 

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH – TH

 (Đã ký)

 Nguyễn Văn Trịnh

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 PGS. TS. Lê Văn Hùng